© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.”
Błogosławię na odwagę w codziennym dźwiganiu krzyża.

07 sierpnia 2020

Przystań

Miłosierdzia