Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.”
Błogosławię na odwagę w codziennym dźwiganiu krzyża.

07 sierpnia 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia