Przystań

Miłosierdzia

12 października 2021

Jezus słowami dzisiejszej Ewangelii uświadamia nam, że naszym prawdziwym pięknem jest to co nosimy w sercu. Pragnie, abyśmy patrząc na drugiego człowieka nie krzywdzili go oceniając na podstawie tego co widzimy, ale chcieli zrozumieć co kryje się w jego wnętrzu. 

Błogosławię Wam, aby wasz uśmiech zawsze odzwierciedlał serce dalekie od grzechu.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia