© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Każde nasze spotkanie z Jezusem Chrystusem w modlitwie, celebracji Eucharystii, czy rozważaniu Słowa Bożego jest budowaniem fundamentu wiary, która przetrwa wszystkie próby i pomimo przeciwności życia będzie potrafiła przynosić piękne owoce. 

Błogosławię Wam, abyście trwali w Miłości Chrystusa. 

11 września 2021

Przystań

Miłosierdzia