Przystań

Miłosierdzia

12 września 2021

Kim dla mnie jest Jezus? Czy widzę Go jako prawdę, która jest odpowiedzią na wszystkie pytania? Czy potrafię Mu zaufać, aby poprowadził mnie drogą do zbawienia? Czy wierzę, że jest życiem wiecznym? 

Błogosławię Wam, abyście zawsze potrafili podążać za Chrystusem.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia