© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Łatwo jest powiedzieć: Jezus jest Mesjaszem, jest moim Panem i Wybawicielem. Jednak nie słowa, ale to co jest w sercu mówi całą prawdę o tym, czy jest zgoda na Jego wolę w naszym życiu. 

Błogosławię Wam, aby wasze życie było przestrzenią w której Króluje Chrystus.

24 września 2021

Przystań

Miłosierdzia