© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Mędrcy ze Wschodu jako przedstawiciele świata pogańskiego idą odnaleźć Mesjasza. Wyruszają w drogę ku wierze.

Błogo➕sławię Ci, aby i Twoje życie było nieustanną wędrówką drogą wiary.

06 stycznia 2021

Przystań

Miłosierdzia