Przystań

Miłosierdzia

02 grudnia 2021

Można być uczniem Chrystusa i działać w Jego imię, można korzystać z charyzmatów, ale jednocześnie nie wejść do Nieba. Musimy pamiętać, że nawet nadzwyczajne dary Ducha Świętego, jakie On nam daje, niczego nie przesądzają. W ostatecznym rozrachunku najważniejsze będą czyny, a nie słowa.

Błogosławię Wam, abyście swoimi czynami świadczyli o chwale Boga.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia