© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Można zachowywać Boże przykazania i pozostać smutnym, niespełnionym. Drogę do prawdziwej radości i życia wiecznego odnajdziemy tylko jeśli naszym bogactwem będzie troska o relację z Bogiem.

Błogosławię Wam, abyście zawsze byli gotowi pójść za Jezusem.

16 sierpnia 2021

Przystań

Miłosierdzia