Przystań

Miłosierdzia

17 grudnia 2021

"My także jesteśmy cegiełkami w tym drzewie genealogicznym. Rodowód Jezusa Chrystusa ciągle jest pisany i będzie pisany aż do końca czasów. W momencie chrztu zostajemy włączeni do Kościoła - stajemy się chrześcijanami. Tworzymy zatem społeczność z braćmi i siostrami w wierze. Wspólnie pielgrzymujemy do Niebieskiej Ojczyzny, w której wszyscy stanowić będziemy jedną rodzinę i nie będzie już podziałów na rasy, narody, religie. Ponieważ będziemy stanowili jedno." - Dawid Bobel. 

Błogosławię Wam, aby pokój zakwitł w waszych sercach kiedy Pan przybędzie. 

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia