Przystań

Miłosierdzia

12 marca 2021

Na pytanie o pierwsze i najważniejsze przykazanie, Pan Jezus odpowiada: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».

Błogo➕sławię Cię, aby i w Twoim życiu miłość Boga i bliźniego zawsze były najważniejsze.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia