Przystań

Miłosierdzia

08 kwietnia 2021

Na zakończenie dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi do uczniów: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».

Błogo➕sławię Cię, na bycie odważnym świadkiem Syna Bożego.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia