Przystań

Miłosierdzia

14 sierpnia 2021

Nauczyciel w słowach "Wytrwajcie w miłości mojej!" nawołuje nas do trwania w Przykazaniu Miłości. Do miłowania Boga z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego, jak siebie samego.

Błogosławię Wam, abyście zachowując przykazania Boże trwali w miłości Jezusa. 

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia