Przystań

Miłosierdzia

22 października 2021

Nie rzadko łatwiej jest nam przewidzieć jaka będzie pogoda niż zrozumieć Słowo Boże. Sami z siebie jesteśmy ubrudzeni grzechem, który zaciera prawdziwy obraz tego, co Jezus chce nam przekazać. Tylko dzięki oczyszczającej łasce Bożej jesteśmy w stanie dostrzec piękno Ewangelii.  

Błogosławię Wam, aby Duch Święty obnażył was łaską poznania Bożej woli. 

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia