Przystań

Miłosierdzia

10 stycznia 2021
Niedzela, 10 stëcznik 2021
Święto Chrztu Pańskiego
 
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
(Mk 1, 7-11) Chrzest Jezusa
 

Jan Chrzciciel tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».

 

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia