© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

Uroczystość Najświętszej Trójcy

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

(J 16, 12-15) Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.

 

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

 
 
Niedzela, 12 czerwińc 2022
12 czerwca 2022

Przystań

Miłosierdzia