Przystań

Miłosierdzia

15 maja 2022
Niedzela, 15 môj 2022

Piąta Niedziela Wielkanocna

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

(J 13, 31-33a. 34-35) Przykazanie nowe daję wam

 

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.

 

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia