Przystań

Miłosierdzia

15 sierpnia 2021
Niedzela, 15 zélnik 2021
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
(Łk 11, 27-28) Błogosławione łono, które Cię nosiło
 

Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».

 

Lecz On rzekł: «Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia