Przystań

Miłosierdzia

16 maja 2021
Niedzela, 16 môj 2021
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
 
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
(Mk 16, 15-20) Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga
 

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:

 

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».

 

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia