Przystań

Miłosierdzia

18 lutego 2024
Niedzela, 18 gromicznik 2024

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

(Mk 1, 12-15) Jezus był kuszony przez Szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali

 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia