Przystań

Miłosierdzia

19 czerwca 2022
Niedzela, 19 czerwińc 2022

Dwunasta Niedziela zwykła

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

(Łk 9, 18-24) Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki

 

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»

 

Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».

 

Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»

 

Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».

 

Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

 

Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa».

 
 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia