Przystań

Miłosierdzia

20 listopada 2022
Niedzela, 20 smùtan 2022

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

(Łk 23, 35-43) Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa

 

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem».

 

Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie».

 

Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król żydowski».

 

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas».

 

Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił».

 

I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa».

 

Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju».

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia