© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu
 
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
(Mk 1, 12-15) Jezus był kuszony przez Szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali
 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.

 

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

 
Niedzela, 21 gromicznik 2021
21 lutego 2021

Przystań

Miłosierdzia