Przystań

Miłosierdzia

21 listopada 2021
Niedzela, 21 smùtan 2021

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

(J 18, 33b-37) Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata

 

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?»

 

Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?»

 

Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?»

 

Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd».

 

Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?»

 

Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».

 

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia