Przystań

Miłosierdzia

22 sierpnia 2021
Niedzela, 22 zélnik 2021
Dwudziesta Pierwsza Niedziela zwykła
 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
(J 6, 55. 60-69) Do kogo pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego
 

W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział:

 

«Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem».

 

A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?»

 

Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą».

 

Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca». Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?»

 

Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym».

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia