Przystań

Miłosierdzia

24 października 2021
Niedzela, 24 rujan 2021
Trzydziesta Niedziela zwykła
 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
(Mk 10, 46b-52) Uzdrowienie niewidomego z Jerycha
 

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!»

 

Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». I przywołali niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa.

 

A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?»

 

Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał».

 

Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia