Przystań

Miłosierdzia

29 maja 2022
Niedzela, 29 môj 2022

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

(Łk 24, 46-53) Jezus został uniesiony do nieba

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

«Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego.

 

Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka».

 

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.

 

Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia