Przystań

Miłosierdzia

03 października 2021
Niedzela, 3 rujan 2021
Dwudziesta Siódma Niedziela zwykła
 
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
(Mk 10, 2-12) Słowa Ewangelii według Świętego Marka
 

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.

 

Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?»

 

Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».

 

Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».

 

W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia