Przystań

Miłosierdzia

30 lipca 2023
Niedzela, 30 lëpińc 2023

Siedemnasta Niedziela zwykła

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

(Mt 13, 44-52) Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci

 

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:

 

«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.

 

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».

 

«Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

 

Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak».

 

A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia