Przystań

Miłosierdzia

31 października 2021
Niedzela, 31 rujan 2021-2
Trzydziesta Pierwsza Niedziela zwykła
 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
(J 4, 19-24) Prawdziwi czciciele Boga
 

Kobieta z Samarii powiedziała do Jezusa:

 

«Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga».

 

Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, i takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie».

 
 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia