Przystań

Miłosierdzia

07 stycznia 2024
Niedzela, 7 stëcznik 2024

Święto Chrztu Pańskiego

 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

(Mk 1, 7-11) Chrzest Jezusa

 

Jan Chrzciciel tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».

 

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia