Przystań

Miłosierdzia

08 maja 2022
Niedzela, 8 môj 2022

Trzecia Niedziela Wielkanocna

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

(J 10, 27-30) Jezus daje swoim owcom życie wieczne

 

Jezus powiedział:

 

«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia