Przystań

Miłosierdzia

09 stycznia 2022
Niedzela, 9 stëcznik 2022

Święto Chrztu Pańskiego

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

(Łk 3, 15-16.21-22) Chrzest Jezusa

 

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem».

 

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia