Przystań

Miłosierdzia

05 lipca 2020
Niedziela 12 lipca 2020
Piętnasta Niedziela zwykła
 
Nie zapomnij! Weź udział we Mszy św.
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
(Mt 13, 1-23) Przypowieść o siewcy
 

Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami:

 

«Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.

 

Kto ma uszy, niechaj słucha!»

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia