Szesnasta Niedziela zwykła
 
Nie zapomnij! (Weź udział we Mszy świętej.
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
(Mt 13, 24-43) Przypowieść o chwaście wśród zboża
 

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:

 

«Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.

 

A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?”

 

A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”».

 

 
Niedziela 19 lipca 2020
19 lipca 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia