Przystań

Miłosierdzia

21 czerwca 2020
Niedziela 21 czerwca 2020
Dwunasta Niedziela zwykła
 
 

Syn Boży znowu jest bardzo konkretny: "Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie". 

Błogosławię na odważne świadectwo chrześcijańskiego życia.

 

Patroni: Św. Alojzy Gonzaga
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
(Mt 10, 26-33) Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało
 

Jezus powiedział do swoich apostołów:

 

«Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.

 

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

 

Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia