Przystań

Miłosierdzia

24 maja 2020
Niedziela 24 maja 2020
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
(Mt 28, 16-20) Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi
 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:

 

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia