Przystań

Miłosierdzia

25 października 2020
Niedziela, 25 października 2020
Trzydziesta niedziela zwykła oraz rocznica poświęcenia kościoła własnego
 
Nie zapomnij! Weź udział we Mszy świętej.
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
(Mt 22, 34-40) Największe przykazanie
 

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»

 

On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia