Przystań

Miłosierdzia

07 czerwca 2020
Niedziela 7 czerwca 2020
Uroczystość Najświętszej Trójcy
 
Patroni: Bł. ojcowie Zbigniew Strzałkowski i Michał Tomaszek
 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
(J 3, 16-18) Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony
 

Jezus powiedział do Nikodema:

 

«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia