Przystań

Miłosierdzia

08 listopada 2020
Niedziela, 8 listopada 2020
Trzydziesta Druga Niedziela zwykła
 
Nie zapomnij!  Weź udział we Mszy św.
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
(Mt 25, 1-13) Przypowieść o dziesięciu pannach
 

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

 

«Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły.

 

Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”.

 

Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”.

 

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia