Przystań

Miłosierdzia

Niedziela środków społecznego przekazu

20 września 2020

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu jest inicjatywą podjętą przez Kościół Rzymskokatolicki, a zaproponowaną przez Sobór Watykański II. Dekret o środkach społecznego przekazu Inter mirifica z 4 grudnia 1963 r. w punkcie 18 oświadcza:

 

W celu skuteczniejszego umacniania różnorodnych form apostolstwa w zakresie środków społecznego przekazu, zgodnie z postanowieniem biskupów, należy ustanowić we wszystkich diecezjach świata dzień, w którym każdego roku wierni będą pouczani o swoich obowiązkach pod tym względem, zachęcani do zanoszenia w tej intencji modlitw i do składania na ten cel ofiar, które winny być przeznaczane na organizowanie i utrzymywanie instytucji i przedsięwzięć, popieranych na tym polu przez Kościół, stosownie do potrzeb świata katolickiego.

 

Sam papież Paweł VI, autor pierwszego Orędzia potwierdza też, że inicjatywa bierze początek z ducha soboru: Jesteśmy szczęśliwi, mogąc ponownie zwrócić się do was z okazji Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, ustanowionego przez Ekumeniczny Sobór Watykański II (orędzie z 1974 r.).

 

Po raz pierwszy Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzono na polecenie papieża Pawła VI w niedzielę 7 maja 1967 r., natomiast pierwsze orędzie ukazało się 2 maja tegoż roku. Ojciec Święty ustalił jego obchody na niedzielę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, przy czym episkopaty krajowe otrzymały możliwość ustalania swojej daty.

 

Początkowo orędzie na Dzień Środków Społecznego Przekazu ukazywało się tuż przed samym obchodem Dnia, ale od 1986 r., gdy odbywał się on po raz dwudziesty, przyjął się zwyczaj, że tekst ten, autorstwa Ojca Świętego, nosi datę 24 stycznia. Tego dnia Kościół katolicki wspomina św. Franciszka Salezego, którego papież Pius XI ogłosił w 1923 r. patronem pisarzy katolickich i dziennikarzy. Hasło orędzia ogłaszane jest natomiast zgodnie z tradycją w dniu 29 września poprzedniego roku, w święto Świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela. Święty Gabriel Archanioł jest bowiem patronem radiowców.Takie wyprzedzenie czasowe w ogłaszaniu hasła i orędzia pozwala episkopatom i diecezjom odpowiednio wcześniej przygotować własne obchody tego Dnia, uwzględniając treść przesłania papieskiego.

 

W większości krajów Dzień ten obchodzi się w niedzielę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, co często pokrywa się z uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego (przenoszoną przez niektóre episkopaty z czwartku VI tygodnia Wielkanocy na VII Niedzielę Wielkanocy). W Polsce na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Dzień Środków Społecznego Przekazu jest obchodzony zawsze w trzecią niedzielę września.

 

Warto zwrócić też uwagę na odmienność nazwy. Na świecie przeważnie mówi się o Dniu Komunikacji Społecznej (po angielsku: World Communications Day, po włosku: Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali), a w Polsce – o Światowym Dniu Środków Społecznego Przekazu. Termin „komunikacja” wydaje się szerszy i bardziej podmiotowy niż przedmiotowy – ostatecznie komunikacja jest fenomenem relacji międzyludzkich, wyrażanym tylko przez coraz nowsze środki techniczne. Sformułowanie „środki społecznego przekazu” odnosi nas natomiast do świata mediów, czasami określanych mass mediami, a zatem do szeroko pojętego fenomenu komunikacji społecznej przy użyciu mediów.

 

"Obyś mógł opowiadać i utrwalić w pamięci" (por. Wj 10, 2).

Życie staje się historią.

 

Potrzebna jest narracja, która przedstawi świat i wydarzenia "z czułością" - napisał papież Franciszek w orędziu na 54. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ostrzegł przed fałszerstwami osiągającymi "zastraszający poziom", jak określił tzw. deepfakes.

 

Jak wskazał Franciszek, od dzieciństwa człowiek ma głód historii - bajek, powieści, filmów, pieśni, wiadomości. To wszystko jego zdaniem wpływa na życie ludzi, nawet jeśli nie są tego świadomi. „Często decydujemy, co jest właściwe albo co jest błędne, w oparciu o osoby lub historie, które sobie przyswoiliśmy. Opowiadania mają na nas wpływ, utrwalają nasze przekonania i nasze postawy, mogą pomóc nam zrozumieć siebie i powiedzieć, kim jesteśmy” - napisał.

 

Ostrzegł jednak, że „od samych początków nasze opowiadanie jest zagrożone: w historii wije się zło”. „Ile historii narkotyzuje nas, próbując przekonać, że aby być szczęśliwymi, ciągle potrzebujemy mieć, posiadać i konsumować. Prawie nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo stajemy się żądni plotek i obmów, ile przemocy i fałszu pochłaniamy” - podkreślił.

 

Zdaniem papieża opowiadania używane w sposób instrumentalny oraz w celu podporządkowania sobie umysłów mają krótki żywot, zaś dobra historia może przekroczyć granice czasu i przestrzeni.

 

 

Źródło: http://mediadlaewangelii.pl/, http://deon.pl/

 

 

11 maja 2024
Za trzy tygodnie planuje urlop w Polsce, a także prace animacji misyjnej w niedziele w
10 maja 2024
Nasza Archidiecezja gdańska poprzez peregrynację relikwii Świętego Wojciecha w poszczególnych parafiach, przeżywa czas przygotowana do
09 maja 2024
Zapraszamy na nabożeństwo o uzdrowienie i uwolnienie na duszy i na ciele, które odbędzie się

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia