© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Nikt poza Bogiem nie zna dnia, ani godziny kiedy wypełnią się słowa zapisane w dzisiejszej Ewangelii. Wiemy tylko, że dla chrześcijan będzie to czas radości, czas zwycięstwa Syna Człowieczego. Dlatego nie powinniśmy się o to trwożyć, ale w jedności z Jezusem być obrazem szczęścia jakie daje nieskończona miłość Boga i swoim życiem dawać temu świadectwo. 

Błogosławię Wam, abyście w dniu odkupienia potrafili nabrać ducha i podnieść głowy. 

25 listopada 2021

Przystań

Miłosierdzia