Osiem błogosławieństw to prawdziwie pedagogia świętości, szkoła świętości. Dzisiaj Pan Jezus wskazuje nam kierunek naszego życia. Dzisiaj otwiera się przed nami nadzieja nieba. Jesteśmy powołani do świętości. 

Błogosławię, by świętość i niebo stały się Twoim udziałem.


01 listopada 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia