Przystań

Miłosierdzia

07 lipca 2024

Osiem wskazówek na udane wakacje

na czas wakacji, wypoczynku i urlopów

 

Gdy Apostołowie wrócili z wyprawy misyjnej, zebrali się u Pana Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. Po wysłuchaniu sprawozdania, Jezus powiedział do nich: Pójdźcie wy sami, osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco.

 

Cyprian Kamil Norwid tak mówił o odpoczynku: Odpocząć, znaczy - począć od nowa. Każdy musi odpocząć, aby po zregenerowaniu sił fizycznych, duchowych oraz intelektualnych, z nowym zapałem zabrać się do dalszej twórczej i owocnej pracy. Jednak, aby odpoczynek przyniósł zamierzony skutek, trzymajmy się następujących zasad:

 

  1. Na czas wakacji pożegnaj się z bliskimi i domownikami, ale nie z Panem Bogiem. Nie można robić sobie wakacji i urlopów od niedzielnej i świątecznej Mszy św., od codziennej modlitwy, od dawania przykładu chrześcijańskiego życia.
  2. Do kieszeni włóż różaniec, do plecaka: obrazek Pana Jezusa lub Maryi oraz Pismo św. i książeczkę do nabożeństwa, dobrą książkę, abyś poszerzył swoją wiedzę religijną i pogłębił wiarę.
  3. Nie zaśmiecaj grzechami swojej duszy i sumienia. Kieruj się kompasem swego czystego sumienia i codzienną modlitwą, a nigdy nie zbłądzisz.
  4. W wakacjach niech nikt i nic nie zasłoni ci Pana Boga i piękno stworzenia. Pismo św. mówi: „Głupi są ludzie, którzy z natury nie poznają Boga”. Bądź człowiekiem mądrym i rozumnym, miej szeroko otwarte oczy i umysł na piękno otaczającej cię przyrody i całego wszechświata. „Patrząc na te wszystkie cuda natury, od zwykłego polnego listka począwszy, człowiek staje bezradny w zachwycie i chyba tylko głupiec może powiedzieć, że nie ma Boga” - mówił św. Jan Paweł II latem 1992 r.
  5. Dbaj o dobry i zdrowy pokarm dla swego ciała oraz o pokarm dla duszy - o Komunię Św., abyś nie był głodny Boga, byś był Bogiem silny i nie ustał w drodze do nieba.
  6. Chodząc po lasach i górach, nie zgub drogi do nieba. Nie przechodź obojętnie obok przydrożnych krzyży i kapliczek. Zatrzymaj się przy nich na chwilę, pomódl się i pomyśl, po co żyjesz, dokąd zmierzasz, czy wracasz dobrą drogą do Domu Ojca Niebieskiego? U stóp Ukrzyżowanego Jezusa i Maryi złóż bukiet polnych kwiatów. Jezus i Maryja wynagrodzą Ci stokrotnie ten piękny gest.
  7. Nie wstydź się wiary! Wszędzie i zawsze daj piękne świadectwo chrześcijańskiego życia. Bądź znakiem sprzeciwu wobec zła, grzechu, kłamstwa i niemoralności. Broń Krzyża i Ewangelii; broń przykazań Bożych i Kościelnych; broń moralności, symboli i wartości chrześcijańskich. Anna Frank w swych pamiętnikach pisze: „Gdy widzę, jak ludzie są dobrzy, zaczynam wierzyć w Boga. Chrześcijanie albo są znakiem obecności Boga na ziemi, albo są zgorszeniem dla świata!” Wiara bez uczynków martwa jest sama w sobie. Nie możemy być Light w wyznawaniu wiary - bez smaku i byle jacy, nie możemy być gapiami w wierze.
  8. Bądź optymistą, uśmiechnięty, życzliwy, albowiem: „Radosnego dawcę miłuję Pan”. Wróć z wakacji wypoczęty, opalony, zdrowy, a nade wszystko: z czystym sercem i sumieniem.

 

Papież Benedykt XVI, w lipcu 2010 r. powiedział: „Wakacyjne spotkania z przyrodą, z nowymi ludźmi i z owocami ludzkiej twórczości, niech będą okazją do wzmocnienia sił fizycznych i rozwoju intelektualnego oraz - do intensywnego kontaktu z Panem Bogiem i wzrastania we wierze”.

 

Na czas wakacji, wypoczynku i urlopów – Szczęść Boże!

 

© Copyright 2024 - Przystań Miłosierdzia