© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Pan Jeus mówi do swych uczniów wszystkich czasów: "Wy dajcie im jeść." Błogosławię Cię na mądrość, która pozwoli Ci zaspokajać ludzkie głody dobra i miłości. 

Bożej niedzieli.

02 sierpnia 2020

Przystań

Miłosierdzia