Przystań

Miłosierdzia

21 kwietnia 2021

Pan Jezu mówi w dzisiejszej Ewangelii: „Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co Mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.”

Błogo➕sławię Cię na dzisiejsze rozpalanie w sobie pragnienia więzi z Jezusem i z Ojcem w Duchu Świętym.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia