Pan Jezus czyni dziś wyrzut Jerozolimskie, że nie poznało czasu swego nawiedzenia.
Rozpoznać czas Jego nawiedzenia - to i dla nas kluczowe słowa Chrystusa.
Błogosławię Ciebie i Twoją duchową wrażliwość na przychodzenie Jezusa.

19 listopada 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia