Pan Jezus daje nam dziś katechezę, która wychowuje nas do wrażliwości na Jego obecność i działanie w naszej codzienności.

Błogosławię Wam, abyście - wpatrując się w Niego - z przejęciem przyjmowali i słuchali każdego wypowiadanego słowa.

23 października 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia