Pan Jezus do niewidomego, którego spotkał mówi: «Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła».

Błogosławię Cię na wiarę, która otwiera oczy.

Bożego tygodnia.

16 listopada 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia