Pan Jezus jest w dzisiejszej Ewangelii namawiany do ucieczki, pozostaje jednak wierny swojej misji.

Błogosławię Cię na kontemplację Pana, który dla Twego zbawienia nie cofa się nawet przed śmiercią.


29 października 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia