© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Pan Jezus mówi dziś do kobiety cudzołożnej: „I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz”.

Błogo➕sławię Cię, aby i w Twoim życiu nie było miejsca na grzech.

Bożego tygodnia.

22 marca 2021

Przystań

Miłosierdzia